Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Λιμνούπολη είναι το αποτέλεσμα του κοινού οράματος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Τον Αύγουστο του 1995, η ανώνυμη εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΕ.Τ.Ε. ΑΕ), που συγκροτήθηκε από τη δράση καταξιωμένων επιχειρηματιών των Χανίων, έδωσε σάρκα και οστά στην καινοτομική αυτή ιδέα.  
 
Σήμερα, τόσα χρόνια  μετά την έναρξη της πρώτης της δραστηριότητας, η εταιρία αποτελεί καύχημα για τον τοπικό πληθυσμό της Κρήτης και παράδειγμα προς μίμηση για τον Ελλαδικό χώρο. 
 
Η ΜΕ.Τ.Ε. ΑΕ αποτελείται από ένα αριθμό νομικών και φυσικών προσώπων και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στα 1.712.000€. Η εταιρία απασχολεί μόνιμο επιστημονικό και λοιπό έμπειρο προσωπικό και, εποχικά, εξειδικευμένους επαγγελματίες όλων των αρμόδιων ειδικοτήτων, συνεισφέροντας, έτσι, σημαντικά στην εργασιακή σταθερότητα στην Κρήτη. Οι αναπτυσσόμενοι ρυθμοί του τουρισμού στο νησί, η πλούσια και ποικίλη τουριστική υποδομή του νομού Χανίων και η αυξανόμενη ανάγκη για εναλλακτικές μορφές τουριστικής δράσης αποτελούν τους εγγυητικούς παράγοντες ευρωστίας και ανάπτυξης της εταιρίας στο μέλλον.
 
Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίστηκε εξ αρχής σε αμετακίνητες αρχές: 
 
• υψηλή συνεισφορά στην τουριστική αναβάθμιση της Κρήτης και ειδικότερα του νομού Χανίων, 
 
• προσφορά τεχνολογικά καινοτόμων υπηρεσιών ψυχαγωγίας, που ανταποκρίνονται στις ανώτατες παγκόσμιες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας,
 
• ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και αρμονίας του τόπου και σεβασμός στις περιβαλλοντικές ανάγκες,  
 
• καλλιέργεια του αθλητικού χαρακτήρα της ψυχαγωγίας,
 
• συμβολή στην οικονομική πρόοδο της Κρήτης
 
Το υδροψυχαγωγικό πάρκο Χανίων με την επωνυμία ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΙΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 2 Ιουνίου 1997. Οι 140.000 περίπου των επισκεπτών ετησίως είναι η επιβράβευση μιας πολύ επαγγελματικής, αφοσιωμένης και σκληρής προσφοράς από μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων. 
 
Στη Λιμνούπολη, όμως, είμαστε πολύ περήφανοι για ένα ακόμη νούμερο: το εντυπωσιακό ποσοστό του 95% των ευχαριστημένων πελατών, που ανέδειξε  η έρευνα πελατειακής ικανοποίησης για τη λειτουργία του πάρκου.
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ             ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014
      
                                                                                                                    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013
 
                                                                                                                   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012