Τελευταία νέα

Το Πάρκο λειτουργεί

από Δευτέρα έως και Πέμπτη μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

(Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή είμαστε κλειστά)